fredag 23 oktober 2009

Bättre med ensam ensamhet

Susanne Alfvengrens sjunger "Det är bättre med ensam ensamhet än ensamhet när man är två". Det kan vara svårt att vara ensam, både när man är själv och när man är tillsammans med andra. Men kanske är det så att det är allra svårast tillsammans med andra. Och när man undrar om det finns någon överhuvudtaget som kan älska en för den man är.

Innan natten kommre vill jag tänka
på dem som nu ler i kärleksglädje
och på dem i ensamheten.
Herre vill jag tänka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar