onsdag 22 december 2010

Vem är Josef?

Ett inte alltför ovanligt julkortsmotiv är någon form av målad bild på en man som leder en åsna som det sitter en höggravid kvinna på. Det är en bild av Josef och Maria som är på väg till Betlehem för att skattskriva sig. Maria väntar sitt första barn...jo, "sitt" och inte "deras". För det är inte Josef som är det lilla barnets pappa. Det är det Gud som är.

Vem är egentligen den där Josef? Den där äldre mannen som Maria är trolovad med...undrar vad han tänkte när hon berättade om ängelns besök...inte blev han särskilt glad inte! Matteusevangeliet berättar att Josef tänkte skilja sig från Maria. Det var ju så skamfyllt att få ett utomäktenskapligt barn och det var ju inte ens hans. Så han tänkte skilja sig från henne...i tysthet för att varken hon eller han skulle behöva stå där med skammen.

Men så får även Josef besök av en ängel som säger till honom "Var inte rädd". För det har hänt så som Maria sagt och Josef ska ge det lilla barnet namnet Jesus. Det här måste ha varit väldigt övertygande för Josef kommer så att stå troget vid Marias sida.

Och efter den långa och mödosamma resan på ungefär fyra dagars vandring från Nasaret till Betlehem så föds det lilla barnet i all enkelhet i ett utrymme som de delar med boskapsdjuren. Den bild som evangelietexterna målar upp av händelserna det är faktisk att det är Josef som förlöser det lilla Jesusbarnet. Det finns ingenting beskrivet av barnmorskor, sjukhussalar eller doktorer så som vi är vana att det finns till hands när tiden är inne.

Utan det är rakt in i Josefs famn som Gud självt genom ett litet och värnlöst barn kommer till världen. Det är nog där ansikte mot ansikte med Josef som de första barnaskriken hörs. Och så får Maria ta emot sitt barn och lägga det till sitt bröst...

Vad är det för tankar som snurrar där i Josefs huvud? Vad är det han har sett när han skådat ner i det lilla barnansiktet? Han måste nog ha undrat om det är jordens dolda skatt som han fått skydda denna natt...om det är själva himlen som han gungat i sin famn...

Vem är Josef?

Josef är alla de extrapappor...och även extramammor som delar sina hjärtan och sina liv med de barn som inte är deras egna...biologiskt sett. Josef är alla de människor som delar sina hjärtan och sina liv med den, ung eller gammal, som behöver extra omsorg och kärlek.

Josef är du och jag när vi öppnar våra hjärtan för varandra!

GOD JUL!

1 kommentar: