söndag 27 november 2011

Ett nådens år

Idag när vi firar första advent så är det också kyrkoårets första nya söndag! Temat för första advent är "Ett nådens år". Om och om igen får vi börja det nya året i hopp och tro om det goda. Vad vi än har varit med om och vad vi än har gjort så får vi nåden att om och om igen börja om på nytt!

Den Jesus som vi möter i dagens evangelietext det är den vuxna Jesus som gör sitt intåg i Jerusalem inför påsken. I advent så väntar vi ju på det lilla och nyfödda Jesusbarnet, men texten är densamma som på palmsöndagen. Hur kommer det sig?

En tanke kan vara att den här texten får omsluta kyrkoårets fastetider - nu börjar adventsfastan och det görs med intåget i Jerusalem. Sen när påskfastan går mot sitt slut så möter vi samma text igen. Fastetid är ju tid för att stilla sig och för eftertanke. Kanske är det för att ge oss hopp i fastan, att Gud också finns där. Att Jesus går med oss, genom sitt intåg till Jerusalem, så vandrar Jesus med oss i vår fasta.


En annan tanke kan vara att då evangelierna rymmer så många olika bilder av Jesus så får intåget vara en stor och gemensam bild. En tydlig bild av att Gud kommer till oss som en av oss, men samtidigt som vår räddare och befriare.


"Hosianna Davids son, välsignad vare han, välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden, hosianna, hosianna. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar