fredag 5 oktober 2012

Ängeln i rummet

Vad är en ängel?
Några skulle svara att en ängel är ett himmelskt väsen som finns både i Guds och människors närhet. Med uppgiften att förmedla Guds beskydd till oss och att ge oss uppdrag som Gud vill att vi ska göra.

Vad är en ängel?
Några skulle svara att en ängel är en människa som vill och gör det som är gott.

Vad är en ängel?
Om man blandar dessa två kategorier så skulle man också kunna säga att en ängel är en människa som tar på sig uppdraget från Gud att göra det som är gott. Just en sådan ängel har jag ett alldeles särskilt minne av att en gång ha fått möta. Ett änglamöte som hos mig lämnade stort avtryck. För den här ängeln kom till mig med bud om hopp - och det är ju i sig ett slags beskydd. I en av mina hittills mörkaste stunder fick jag till mig detta hopp som fortfarande lyser upp min tillvaro.

Från detta änglamöte tar jag med mig en stor tacksamhet! Men också en viss bävan, för jag förstod också att det varken är helt självklart eller lätt att ta på sig ett änglauppdrag. Det är något som kan kosta på! Något som kan förändra förutsättningarna för livet, inte bara för den som får ta emot det utan även för den som utför uppdraget. Men det är väl så när himlen bryter igenom....Och jag tar också med mig förhoppningen om att dessa änglauppdrag ska accepteras även i fortsättnigen. Även om det kan kosta på.

Vad är en ängel?
Jag skulle vilja omformulera frågan och istället säga "vem är en ängel?". För det kan vara jag som är en ängel och det kan vara du som är en ängel för någon. Och jag hoppas att varken du eller jag avstår från detta hedersuppdrag även om vi kan tveka inför det och även om det kan vara livsomvälvande!

Vem är en ängel?


"Det bor en ängel i mitt rum
hon har sitt bo ovanför mitt huvud
hon gör mej lugn
och hon viskar till mej
allt det jag säger dej

Det bor en annan i min kropp
hon har den vackraste av själar
hon är kärlek och hopp
och hon berättar för dej
hur mycket jag älskar dej"

(Ur "Ängeln i rummet")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar