onsdag 2 oktober 2013

Minnen

Jag minns dig även fast vi aldrig mötte varandra.

Jag minns din beröring även fast vi aldrig rörde varandra.

Jag minns din varma blick även fast vi aldrig såg varandra.

Jag minns oss även fast vi aldrig mötte varandra.

Jag minns min varma blick även fast vi aldrig såg varandra.

Jag minns min beröring även fast vi aldrig rörde varandra.

Jag minns vem jag var.
Jag kommer på vem jag är.
Jag påminns om vem jag vill vara.

Jag minns dig även fast vi aldrig kommer att möta varandra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar