måndag 10 februari 2014

Kyrie eleison

Kyrie eleison. Dessa ord gör något med mig. Att få möjlighet att säga eller sjunga dem om och om igen. Det är som att jag med dessa ord andas in igen. Det är de som är min utandning. Och som gör att jag kan andas in igen.

Kyrie eleison betyder "Herre förbarma dig" och har varit en del av den kristna gudstjänsten sen 300-talet. I perioder har jag firat gudstjänst där detta moment inte varit med. Och det är först när jag kommit till gudstjänst där det är med som jag känt det där med andningen. Känt att jag andats in igen.

Förbarma betyder att visa medlidande. Och för mig blir dessa ord en bekräftelse på att det finns någon som lider med mig i bemärkelsen att det är någon delar mitt liv. Är med mig där jag är just nu. I mina andetag. I min utandning och i min inandning. När livets nyanser periodvis inte går att urskiljas och det bara är andningen som gäller så är det där i det minsta möjliga som delandet sker. Inte bara i de djupa dalarna eller på de höga topparna, utan i det livsnödvändiga och minsta möjliga. I andetagen.

Flera gånger har jag efter begravningsgudstjänster hört anhöriga berätta om bilden av kyrkorummet som en plats som har som hjärtslag som aldrig upphör. Rummet ses som ett hjärta som stadigt slår med sina hjärtslag genom tid och rum.

Jag tänker att alla de tända ljusen i ljusbärarna blir som manifestationer av dessa hjärtslag. De där ljusen som tänds och som brinner. Och som innehåller så mycket tro, hopp och kärlek. Och säkert också en hel del förtvivlan. De tänds om och om igen. Jag är också med och tänder de ljusen. Ljusen som tänks och brinner ner. Och som tänds igen och igen.

Jag lyssnar ibland efter rummens hjärtslag. Vet inte om jag kan höra dem. Däremot kan jag känna dess andetag. Utandning och inandning. Och där i vilar jag.

"Kyrie eleison. Herre förbarma dig.
Andas ut med mig och ta emot allt det jag bär på
och som jag behöver släppa.
Det som tar från min kraft och tid.
Kyrie eleison. Herre förbarma dig.
Andas in med mig och ge mig påfyllnad
av det som jag behöver i kraft och kärlek.
Kyrie eleison. Herre förbarma dig.
Amen"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar