lördag 4 april 2015

Bön i påsktid

Gud, när det inte verkar
finnas något hopp kvar, 

när mörkret drabbar oss
och när vår tillvaro rämnar. 

Var oss nära och andas gryningsdoft 
över oss, mjukt och stilla. 
Så att vi någonstans djupt inom 
oss aldrig helt släpper tilliten att 
påskdagens morgon kommer att 
kunna bryta igenom mörkret 
med sitt milda ljus. 
I Jesu namn. 
Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar